Society of the Daughters of the Heart of Mary
6-2 Minami-motomachi Shinjuku-ku Tokyo 160-0012
TEL +81-3-3351-0297 FAX +81-3-3353-8089Tomo no ie
6-32-10 Minami-senju Arakawa-ku Tokyo 116-0003 TEL +81-3-3801-2488

Maria no ie
992-5 Takashi Mobara-shi Chiba 297-0029 TEL +81-475-23-9595

Maria no ie
3-19-7 Higashi-koiwa Edogawa-ku Tokyo 133-0052 TEL +81-3-6753-8217